Uvjeti & Odredbe

Uvod:
Dolje navedeni uvjeti i odredbe web stranice upravljat će vašom upotrebom naše web stranice, dostupnoj na web stranici viel.hr .

Ovi će se uvjeti primjenjivati u cijelosti i utjecati na vaše korištenje naše web stranice. Korištenjem ove web stranice prihvaćate sve uvjete i odredbe koji su ovdje navedeni. Ne smijete koristiti ovu web stranicu ako se ne slažete s bilo kojim od ovih Standardnih uvjeta i odredbi web stranice.

Prava intelektualnog vlasništva:
Osim sadržaja koji posjedujete, prema ovim Uvjetima, HOPE CLIP d.o.o. i/ili njezini davatelji licence posjeduju sva prava intelektualnog vlasništva i materijale sadržane na web stranici viel.hr .

Dodijeljena vam je ograničena licenca samo za potrebe pregledavanja materijala sadržanog na ovoj web stranici.

Ograničenja:
Posebno ste ograničeni od svega sljedećeg:

objavljivanje bilo kojeg materijala web stranice u bilo kojem drugom mediju;
prodaja, podlicenciranje i/ili na drugi način komercijaliziranje bilo kojeg materijala web stranice;
javno izvođenje i/ili prikazivanje bilo kojeg materijala web stranice;
korištenje ove web stranice na bilo koji način koji je ili može biti štetan za ovu web stranicu;
korištenje ove web stranice na bilo koji način koji utječe na pristup korisnika ovoj web stranici;
korištenje ove web stranice protivno važećim zakonima i propisima ili na bilo koji način može uzrokovati štetu web stranici ili bilo kojoj osobi ili poslovnom subjektu;
sudjelovanje u bilo kakvom rudarenju podataka, prikupljanju podataka, izvlačenju podataka ili bilo kojoj drugoj sličnoj aktivnosti u vezi s ovom web stranicom;
korištenje ove web stranice za bilo kakvo oglašavanje ili marketing.
Vaš je pristup određenim područjima ove web stranice ograničen, a HOPE CLIP d.o.o. vam može dodatno ograničiti pristup bilo kojem području ove web stranice, u bilo koje vrijeme, uz apsolutnu diskreciju. Svaki korisnički ID i lozinka koju imate za ovu web-stranicu su povjerljivi i morate također održavati povjerljivost.

Vaš sadržaj:
U ovim Standardnim uvjetima i odredbama web stranice, “Vaš sadržaj” znači bilo koji audio, video tekst, slike ili drugi materijal koji odlučite prikazati na ovoj web stranici. Prikazivanjem svog sadržaja dajete HOPE CLIP d.o.o. neekskluzivnu, svjetsku neopozivu licencu s mogućnošću podlicenciranja za korištenje, reprodukciju, prilagodbu, objavljivanje, prevođenje i distribuciju u svim medijima.

Vaš sadržaj mora biti vaš vlastiti i ne smije narušavati prava trećih strana. HOPE CLIP d.o.o. zadržava pravo ukloniti bilo koji vaš sadržaj s ove web stranice u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti.

Nema jamstva na web stranicu:
Ovo web-mjesto dostupno je “u zatečenom stanju”, sa svim greškama, a HOPE CLIP d.o.o. ne izražava nikakva zastupanja niti jamstva bilo koje vrste vezano uz ovo web-mjesto ili podatke sadržane na ovom web-mjestu. Također, ništa što je sadržano na ovoj web stranici neće se tumačiti kao savjetovanje.

Ograničenje odgovornosti:
Ni u kojem slučaju HOPE CLIP d.o.o. , niti bilo koji od njegovih službenika, direktora i zaposlenika, neće se smatrati odgovornim za bilo što što proizlazi iz ili je na bilo koji način povezano s vašom upotrebom ove web stranice, bilo da je takva odgovornost ugovorena. HOPE CLIP d.o.o. , uključujući njezine službenike, direktore i zaposlenike neće se smatrati odgovornim za bilo kakvu neizravnu, posljedičnu ili posebnu odgovornost koja proizlazi iz ili je na bilo koji način povezana s vašim korištenjem ove web stranice.

Odricanje i zaštita prava:

Ovime se u najvećoj mjeri zaštićuje i odriče HOPE CLIP d.o.o. od bilo koje i/ili svih odgovornosti, troškova, zahtjeva, uzroka tužbe, šteta i izdataka koji proizlaze na bilo koji način u vezi s vašim kršenjem bilo koje odredbe ovih Uvjeta.

Promjene uvjeta:
HOPE CLIP d.o.o. može revidirati ove Uvjete u bilo kojem trenutku kada smatra prikladnim, a korištenjem ove web stranice od vas se očekuje da redovito pregledavate ove Uvjete.

Upravljanje:
HOPE CLIP d.o.o. dopušteno je dodjeljivati, prenositi i podugovarati svoja prava i/ili obveze prema ovim Uvjetima bez ikakve obavijesti. Međutim, nije vam dopušteno ustupati, prenositi ili podugovarati bilo koje od svojih prava i/ili obveza prema ovim Uvjetima.

Ugovor:
Ovi Uvjeti čine cjelokupni ugovor između HOPE CLIP d.o.o. i vas u vezi s vašom upotrebom ove web stranice i zamjenjuju sve prethodne ugovore i dogovore.

Mjerodavno pravo i nadležnost:
Ovi Uvjeti će se regulirati i tumačiti u skladu sa zakonima Hrvatske, a vi se podvrgavate neisključivoj nadležnosti državnih i saveznih sudova koji se nalaze u Hrvatskoj za rješavanje svih sporova.